Iru al la RETEJO 2014

Hejmpaĝo
ALIĜU NUN!
Kurso-Specoj
  intensaj
  instruistaj
  universitataj
Datoj
Loko
Loĝado
Manĝado
Prezoj
Kiel ATINGI
Fotoj
Partoprenantoj
Demandoj kaj       Respondoj
Informo-Leteroj
Esploristoj
Hajnano-Insulo
Kontakto

Ĉinlingve

Iru al la RETEJO 2014

Esperanto-Insulo III de Jano
Iru nun al la RETEJO 2014

Kursaro: Komencantoj kaj Esperantistoj

Hajnano, Ĉinio, Januaro 18 - Februaro 18, 2014

plagho okcidente de la
                urbo haikou

Iru al la RETEJO 2014

VIAJ KURSOJ EN ĈINIO, TRI KURSO-SPECOJ: 1, 2, 3

1 POR KOMENCANTOJ KAJ NEFLUAJ PAROLANTOJ DE ESPERANTO: Vi havos la tre tre intensan BEK-Kurson de Dennis Keefe.  8 horojn ĉiutage, de lundo ĝis sabato, la tutan monaton.  Multege da laboro, sed belaj rezultoj, ĉar vi estos flua parolanto de Esperanto.  Kursoj kune kun homoj el pluraj landoj: Ĉinio, Koreio, Mongolio, Francio, Germanio, Hispanio, Italio, Litovio, ktp.  Kursokotizo: 3000 ĉinaj RMBoj, proksimume 375 eŭroj. Rezervo kaj antaŭpago 100 eŭroj ĉe UEA-Konto EINS-T. Aliĝu nun
2 POR ESPERANTISTOJ KIUJ VOLAS LERNI INSTRUI EN ĈINIO KAJ ALILANDE: Vi havos profesian kurson pri lingvo-instruado.  Vi lernos ne nur kiel instrui, sed ankaŭ kiel trovi lernantojn por via kurso. Temoj: instruado per pluraj metodoj: rekta, komunikativa, grupolernado, ktp.  Vi analizos metodojn de Gouin, Berlitz, Cseh, Lozanov.  Vi lernos kiel gvidi bazkursojn kaj kursojn por spertaj Esperantistoj.  Vi lernos kiel starigi kursojn por spertaj Esperantistoj: legokurso, aŭskulto-kurso. kurso gvidata de la gelernantoj mem, ktp.  Vi ankaŭ, se vi volas aktive instrui vian propran grupetoj post la unua semajno de la kursaro.  Tempo bezonata: 4 horojn ĉiutage, lundo ĝis vendredo.   Kursokotizo: 3000 ĉinaj RMBoj, proksimume 375 eŭroj. Rezervo kaj antaŭpago 100 eŭroj ĉe UEA-Konto EINS-T. Aliĝu nun

3 POR SPERTAJ ESPERANTISTOJ VI HAVOS KURSOJN EN LA UNIVERSITATO DE ESPERANTO:

Ankoraŭ ne estas sciate kiu prezentiĝos por gvidi kurson en la Universitato de Esperanto.  Okaze ne prezentiĝos nova kurso, vi havos la opcion ĉeesti per "televidi kurso" unu el la elstaraj kursoj de la Universitato de Esperanto, kune kun diskutogrupoj gvidataj de ĉinaj aŭ alilandaj Esperantistoj.

Tempo bezonata: 2 horojn ĉiutage, lundo ĝis vendredo por televida kurso, kaj 1 horon ĉiutage por diskutogrupo..   Kursokotizo: 3000 ĉinaj RMBoj, proksimume 375 eŭroj. Rezervo kaj antaŭpago 100 eŭroj ĉe UEA-Konto EINS-T.

Nun estas bona momento aliĝi al la kursoj de Esperanto-Insulo.  Studlokoj estos limigitaj!

Aliĝu nun

VIA ETOSO, Via Esperanto-Insulo. 

Ĝuu tutan monaton de 100% Esperanto-etoso, aŭdante kaj parolante Esperanton la tutan tagon.  Por ĉiuj Azianoj kaj Alikontinentanoj.  Tuttaga Esperantumado eĉ por komencantoj.  Kaj Ĉio Ĉi en la fama, bela, relative varmeta (januaro meznombraj temperaturoj 21C makximume, 15C minimume), plaĝplena, suda, Ĉina insulo Hajnano -- la Esperanto-Insulo.

Loĝado ĉe diversaj hoteloj kaj loĝejoj sur la insulo.  Vi havos tri opciojn: loĝi en tipa ĉina hotelo, loĝi en internacia hotelo, aŭ loĝi en internacia hostalo.  Loĝado ĉe luksaj hoteloj eblas ankaŭ.  Kaj por tikli vian imagopovon, ankaŭ espereblas Esperanto-Hotelo, Esperanto-Kafejo, Esperanto-Kabaredo, Lingva Festivalo, la fama Esperanto-Frukto de Hajnano,  Esperanto-Plaĝo, 

Miloj -- ne centoj-- da manĝejoj kun ĉiaj fruktoj, legomoj, kaj fiŝaĵoj imageblaj.  Kokoso-trinkado ĉe la maro, tutmonata daŭro.  Kaj jen la Esperanto-Frukto kiu kreskadas en Hajnano!

La Insulo Hai Nan Dao estas la internacia turisma regiono de Ĉinio.  Depende de via lando, vi bezonos vizon kaj invitleteron.  Kontaktu TRIGO-n por informiĝi.

Post, (ne dum!), la kursaro vi povos turismadi ie ajn en Ĉinio, aŭ en la apudaj Vjetnamio kaj Tajlando.

Tamen, semajnfine por spertaj Esperantistoj kutime aranĝiĝas mallongaj, interesaj lokaj ekskursoj.  Kaj se eblas, tri taga ekskurso dum la fama ĉina Nova Jaro.

Aliĝu nun

Iru al la RETEJO 2014

Kunlaborantoj

ILEI-Ĉinio
EDUKADO.NET
LERNU.NET
VEK - ILEI-Ĉinio
Universitato de Hajnano
Mondeto
Kosmo
Universitato de Nankino
BEK-Kurso

Iru al la RETEJO 2014

 

Iru al la RETEJO 2014
Esperanto-Insulo
Insulo de Hajnano, Ĉ
inio,
Januaro 19 kaj Februaro 21,
2013
ALIĝU NUN

 

simpla stilo; simpla retejo; ĝisdatigita la 30/12/2013 02:29